Ussaida ilmunud lind

Intervjuu Lauri Sommeriga

Sommer: “Sotsiaalne inerts on väga tugev, annab turvatunde ja kuuluvuse, aga kuskilt maalt inimene seltskonnas enam ei arene. Ta sulandub kokku oma kandi, ringkonna, töökaaslaste, perekonna jne ideedega. Kollektiivselt liikuvat mõtet ei kohta palju, kuigi osadus, kahe ja enama inimese liitunud taju on mu meelest inimkonna suurim võimalus. Kuni seda ei ole, on individuaalõpe paratamatu.”

(Sirp, 13. november 2015)

Advertisements